REGULAMIN  RAJDU 2021

 

1. ORGANIZATOR

 • 7 DH „Dragon” im. 1 Dywizji Pancernej

 

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Hufiec Międzychód ZHP

 • 38 H-ZDM

 • Powiat Międzychodzki

 • Miasto i Gmina Międzychód

 • Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie

 

3. TERMIN I MIEJSCE RAJDU

Rajd odbędzie się, bez względu na pogodę, w dniach
17 - 19 września 2021 r. w okolicach Międzychodu.

Bazą rajdu jest budynek Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie przy ul. Dworcowej 24.

 

4. KOMENDA RAJDU

Komendant          –   phm. Łukasz Dobkiewicz

Z-ca komendanta  –   pwd. Michał Wasilkiewicz

Kwatermistrz        –   pwd. Filip Kupczyk

 

5. WARUNKI  ZGŁOSZENIA  I  UCZESTNICTWA

 • W rajdzie udział biorą patrole – reprezentacje wszystkich jednostek harcerskich;

 • Patrol składa się z 5 osób pod opieką pełnoletniego opiekuna. Każda drużyna może wystawić dowolną ilość pięcioosobowych patroli. W składzie każdego pięcioosobowego patrolu musi znaleźć się pełnoletni opiekun.

 • Patrole zgłaszane są poprzez formularz dostępny na stronie www.7dhdragon.pl – zakładka ZAPAŁKA’18

 • Obowiązuje limit 110 uczestników (22 patrole). Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 13 września 2021 r.

 • Wpisowe w wysokości 15 zł od uczestnika (także opiekun) prosimy przelać do dnia 13 września 2021 r. na konto hufca. Przelew musi być wykonany z konta opiekuna patrolu.
  Dane do przelewu:
  Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego
  tytuł przelewu: DSCZ Zapałka ’18 nazwa patrolu
  nr konta : 94 1090 1535 0000 0001 4277 3413     Santander Bank

 

6. CELE  RAJDU

 • Współzawodnictwo patroli;

 • Sprawdzenie wiedzy ogólnej, harcerskiej oraz sprawności fizycznej;

 • Poznanie Międzychodu i okolic – Puszczy Noteckiej oraz Krainy 100 Jezior;

 • Dobra harcerska zabawa;

 • Odnowienie starych i zawiązanie nowych znajomości.

 

 

7. TRASY

 • Harcerska

 • Wędrownicza

 

 8. EKWIPUNEK PATROLU, HARCERZA

 • Patrolu: proporzec, apteczka, busola;

 • Harcerza: regulaminowe umundurowanie, strój polowy, latarka, obuwie sportowe, kamizelka odblaskowa, środki ochrony osobistej: maseczka, środki dezynfekujące

 

  9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 • nocleg;

 • materace;

 • gorący posiłek w sobotę;

 • herbatę do śniadań i kolacji;

 • nagrody dla najlepszych;

 • pamiątkową plakietkę.

 

10. COVID-19

 • Podczas zgłaszania patrolu należy podać imię, nazwisko i numer telefonu członków patrolu.

  W uzasadnionych przypadkach Organizator może udostępnić Głównemu lub Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym dane osobowe uczestników imprezy;

 • Uczestnicy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej;

 • W łazienkach i na korytarzach szkoły obowiązuje nakaz zakrywania twarzy;

 • W łazienkach i przy wejściu do szkoły dostępny będzie dozownik płynu do dezynfekcji rąk;

 • Każdy uczestnik musi wypełnić oświadczenie zdrowotne (wzory dostępne poniżej) i przekazać je recepcji rajdu;

 

11. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 • Patrole klasyfikowane będą na dwóch trasach, według pionów wiekowych:

         - harcerze – uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

         - wędrownicy – uczniowie szkół ponadpodstawowych i starsi

 • Trasa zostanie utworzona w momencie zgłoszenia się przynajmniej
  7 ekip.  

 • Ekipom zgłoszonym po terminie możemy nie zagwarantować wszystkich świadczeń organizatora (np. plakietek);

 • Wpisowego nie zwracamy;

 • Zgłoszony patrol ma obowiązek opłacenia wpisowego za 5 osób;

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rajdu;

 • Za nieprzestrzeganie Prawa Harcerskiego grozi dyskwalifikacja patrolu;

 • Baza rajdu czynna w dniu 17 września 2021 r. od godziny 17.00;

 • Na terenie bazy jest parking dla aut oraz busów;

 • Patrole bez pełnoletniego opiekuna, ubezpieczenia oraz oświadczeń zdrowotnych i środków ochrony osobistej nie będą dopuszczone do udziału w rajdzie;

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komendy Rajdu;

 • Bieżące informacje o rajdzie na stronie:

 • https://www.facebook.com/groups/zapalka18/
   

                                         

 

 

 

 

 

 

 

PLAN RAJDU

 

PIĄTEK

 

17.00                            otwarcie bazy

17.30 – 19.00                 kolacja

19.30                            apel

20.00                            ognisko

20.30                            odprawa dowódców patroli

23.00                            początek gry nocnej /trasa harcerska i starszoharcerska/

23.00                            początek gry nocnej /trasa wędrownicza/

 

SOBOTA

 

6.00 – 8.30                    śniadanie

7.00                              początek gry dziennej (obiad na trasie)

19.00 – 20.00                 kolacja

do godz. 20.00               powrót patroli z tras do bazy

 

NIEDZIELA

 

7.00 – 9.00                    śniadanie

do godz. 9.30                 opuszczenie bazy

Oświadczenie zdrowotne

NIEpełnoletni

Oświadczenie zdrowotne

pełnoletni