ZBIÓRKA DRUŻYNY

Zbiórka odbędzie się w sobotę 5 października 2019 r. o godzinie 9:00.

Miejsce zbiórki: Pomnik II Armii WP

Tematyka: łączność