UWAGA! ZMIANA W SYSTEMIE OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Od początku tego roku ulega zmianie system opłacania składek członkowskich w naszej drużynie.

Składki należy opłacać w systemie kwartalnym, czyli:

I kwartał - 45 zł na początku stycznia

II kwartał - 45 zł na początku kwietnia

III kwartał - 45 zł na początku czerwca

IV kwartał - 45 zł na początku października

Składki można opłacać tylko na zbiórkach drużyny.

Oczywiście jeśli ktoś chce zapłacić za kilka kwartałów do przodu, to jest taka możliwość.