WAŻNE! POWRÓT DO TRADYCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI I SKŁADKI

Aktualizacja - 29.05.2020 r.

Wracamy do tradycyjnych form pracy, ale musimy stosować się do oficjalnych wytycznych.

ZASADY UDZIAŁU W ZBIÓRCE:

1. Uczestniczą osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.

2. Posiadanie pisemnej zgody/oświadczenia dostępnej w zakładce Dokumenty lub wypełnienie formularza online - link dostępny również w zakładce Dokumenty (na każdą zbiórkę nowa zgoda/formularz). Wymagane są dane i podpisy obojga rodziców/opiekunów! Formularz należy wypełnić najpóźniej dzień przed zbiórką.

3. Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia

4. Posiadanie środków dezynfekujących.

Harcerze, którzy nie zastosują się do powyższych wytycznych, nie będą mogli uczestniczyć w zbiórce!

-Zbiórki będą odbywać się na świeżym powietrzu

-Limit osób na zbiórce wynosi 20 osób

-W trakcie zbiórki nie będą przeprowadzane zajęcia wymagające kontaktu fizycznego

-Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.

-Po powrocie ze zbiórki/spotkania/formy szkoleniowej należy umyć ręce

Od dnia 1 czerwca 2020 roku w drużynie będą obowiązywać nowe przepisy odnoście składki członkowskiej. Składkę należy opłacać wg poniższego harmonogramu:

  • do 10 stycznia za I kwartał,

  • do 10 kwietnia za II kwartał,

  • do 10 czerwca za III kwartał,

  • do 10 października za IV kwartał.

Oczywiście jeśli ktoś chce zapłacić za kilka kwartałów do przodu, to jest taka możliwość.

Przepisy są bardziej restrykcyjne - nie przewidują czegoś takiego jak zaległość. Osoba, która nie opłaci składki w terminie, będzie automatycznie traciła członkostwo w ZHP, a ponowne przywrócenie członkostwa trochę trwa.

Copyright © 2020 Filip Kupczyk

To jest oficjalna strona 7 DH "DRAGON" z Międzychodu

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now