ZBIÓRKI ZASTĘPÓW

> ZASTĘP SZAROTKI i CRUSADER (chłopcy i dziewczęta)

Zbiórka odbędzie się w sobotę 6 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00.

Miejsce zbiórki: Pomnik II Armii WP

Weźcie nakrycie głowy. Pamiętajcie, że to ostatnia zbiórka na opłacenie 3. kwartału.

> ZASTĘP SHERMAN (wędrownicy)

Zbiórka odbędzie się w sobotę 6 czerwca 2020 r. o godzinie 17:00.

Miejsce zbiórki: Pomnik II Armii WP

Posprzątamy las między wioską Mierzyn, a ośrodkiem. Weźcie ze sobą rękawiczki.

Pamiętajcie, że to ostatnia zbiórka na opłacenie 3. kwartału.