ZBIÓRKA DRUŻYNY

Zbiórka odbędzie się w sobotę 14 maja o godzinie 10:00 pod pomnikiem Poległych Harcerzy.

Czuwaj!